NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Sverige bland topp tio i OECD rankning

Sverige hamnar på nionde plats i OECD:s rankning om öppna data som sker mellan 36 länder. En uppgång från 32:a plats år 2019. Det är en förbättring som visar att arbetet för digitalisering går åt helt rätt håll. Ökad tillgång till data är helt avgörande för att Sverige ska fortsätta vara en framstående IT-nation.

Sverige tar placeringar inom området datatillgång, även kallat öppen data, vilket bland annat är viktigt för att vi ska kunna utveckla artificiell intelligens i Sverige. Det är en tydlig upphämtning på området även om mycket återstår.

– Nu fortsätter vi att satsa på digitalisering som ett verktyg för att motverka välfärdsbrottsligheten, öka patientsäkerheten och säkra den gröna omställningen. Det gör vi bland annat genom satsningar som AI-kommissionen och den kommande digitaliseringsstrategin samt genom att driva igenom initiativ som digital plånbok, ökad interoperabilitet och Ena, Sveriges digitala infrastruktur. Det är också inspirerande att se hur insatserna från Myndigheten för digital förvaltning, Digg, börjar få genomslag i internationella mätningar, säger civilminister Erik Slottner.

Bidragande orsaker till den högre placeringen är bland annat Sveriges nationella datastrategi som togs fram för att stödja den europeiska datastrategin som ingår i EU:s kraftsamling för det digitala decenniet.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This