NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Open education – global challenges

Tuesday 5 februari 2013
14.00 – 15.00 (CET) Webinar using Adobe Connect. Read more

Language: English
Free of charge. Registration required!
Registered participants will be informed of the address to the meeting room 1-2 days before the webinar.Open education is moving rapidly into the global spotlight. Organisations such as UNESCO, OECD and now the European Commission are discussing how the use of open educational resources can be further encouraged and forming strategies for how we can move from simply making resources available on the net to developing practices and a culture around open education.

In June 2012 UNESCO drew up the Paris OER Declaration urging member states to develop national strategies for the development of OER. The European Commission is also actively supporting the growth of OER through the present initiative Opening up education.

In this webinar you will meet some of the key international figures in this movement:

  • Dr Rory Mc Greal  (UNESCO OER Chair, Athabasca University, CA)/Dr Rory McGreal, will describe the global development and key factors for the mainstream implementation of OER in higher education. Rory McGreal is is the UNESCO/COL Chair in Open Educational Resources and a professor of Computer Technologies in Education in the Centre for Distance Education at Athabasca University – Canada’s Open University. He is also Director of the Technology Enhanced Knowledge Research Institute. He researches OER and open systems and networks from technological, pedagogical and policy perspectives and how these work on mobile devices for M-learning.
  • Jan Hylén has contributed to several UNESCO and OECD studies and will talk about global developments from a Swedish perspective.

Some questions to consider:

  • How can the use of open educational resources gain broad support in higher education?
  • How can good practice and a culture of openness be promoted?
  • How can Nordic universities cooperate in the development of OER?

Target group: Educational decision makers, teachers, librarians and other interested persons.

REGISTER HERE!

Arranged by: Lund university, Linnaeus university, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela!

Open education – global challenges

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This