NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Open education – global challenges

Tuesday 5 februari 2013
14.00 – 15.00 (CET) Webinar using Adobe Connect. Read more

Language: English
Free of charge. Registration required!
Registered participants will be informed of the address to the meeting room 1-2 days before the webinar.Open education is moving rapidly into the global spotlight. Organisations such as UNESCO, OECD and now the European Commission are discussing how the use of open educational resources can be further encouraged and forming strategies for how we can move from simply making resources available on the net to developing practices and a culture around open education.

In June 2012 UNESCO drew up the Paris OER Declaration urging member states to develop national strategies for the development of OER. The European Commission is also actively supporting the growth of OER through the present initiative Opening up education.

In this webinar you will meet some of the key international figures in this movement:

  • Dr Rory Mc Greal  (UNESCO OER Chair, Athabasca University, CA)/Dr Rory McGreal, will describe the global development and key factors for the mainstream implementation of OER in higher education. Rory McGreal is is the UNESCO/COL Chair in Open Educational Resources and a professor of Computer Technologies in Education in the Centre for Distance Education at Athabasca University – Canada’s Open University. He is also Director of the Technology Enhanced Knowledge Research Institute. He researches OER and open systems and networks from technological, pedagogical and policy perspectives and how these work on mobile devices for M-learning.
  • Jan Hylén has contributed to several UNESCO and OECD studies and will talk about global developments from a Swedish perspective.

Some questions to consider:

  • How can the use of open educational resources gain broad support in higher education?
  • How can good practice and a culture of openness be promoted?
  • How can Nordic universities cooperate in the development of OER?

Target group: Educational decision makers, teachers, librarians and other interested persons.

REGISTER HERE!

Arranged by: Lund university, Linnaeus university, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela!

Open education – global challenges

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This