NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Open education – global challenges

Tuesday 5 februari 2013
14.00 – 15.00 (CET) Webinar using Adobe Connect. Read more

Language: English
Free of charge. Registration required!
Registered participants will be informed of the address to the meeting room 1-2 days before the webinar.Open education is moving rapidly into the global spotlight. Organisations such as UNESCO, OECD and now the European Commission are discussing how the use of open educational resources can be further encouraged and forming strategies for how we can move from simply making resources available on the net to developing practices and a culture around open education.

In June 2012 UNESCO drew up the Paris OER Declaration urging member states to develop national strategies for the development of OER. The European Commission is also actively supporting the growth of OER through the present initiative Opening up education.

In this webinar you will meet some of the key international figures in this movement:

  • Dr Rory Mc Greal  (UNESCO OER Chair, Athabasca University, CA)/Dr Rory McGreal, will describe the global development and key factors for the mainstream implementation of OER in higher education. Rory McGreal is is the UNESCO/COL Chair in Open Educational Resources and a professor of Computer Technologies in Education in the Centre for Distance Education at Athabasca University – Canada’s Open University. He is also Director of the Technology Enhanced Knowledge Research Institute. He researches OER and open systems and networks from technological, pedagogical and policy perspectives and how these work on mobile devices for M-learning.
  • Jan Hylén has contributed to several UNESCO and OECD studies and will talk about global developments from a Swedish perspective.

Some questions to consider:

  • How can the use of open educational resources gain broad support in higher education?
  • How can good practice and a culture of openness be promoted?
  • How can Nordic universities cooperate in the development of OER?

Target group: Educational decision makers, teachers, librarians and other interested persons.

REGISTER HERE!

Arranged by: Lund university, Linnaeus university, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela!

Open education – global challenges

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This