NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Från ord till handling när Falu kommun digitaliserar

Falu kommun försöker komma bort ifrån långa förstudier och istället arbeta mer ”hands on” i sin digitalisering. Devisen är att allt inte behöver vara 100 procent klart från start. Just nu jobbar kommunen med att effektivisera sin onboarding, få till mer digital signering och en Mina Sidor för medborgare.

Falu kommun är inne i en digitaliseringsresa där man försöker ta små steg i taget och leverera nytta enligt devisen att allt inte behöver vara 100 procent klart från start.

Kommunen avsatte nyligen fem miljoner i sin budget för digitaliseringssatsningar, och det första man gjorde var att införa ett tvärfunktionellt digitaliseringsråd med representanter från alla förvaltningars ledningsgrupper.

– Istället för att göra många förstudier satte vi inom it-rådet upp en priolista med tre konkreta områden. De tre områdena är Mina sidor för medborgare, en effektiv onboardingprocess och mer digital signering.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This