NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva i transformationen, och hur din organisation på riktigt lyckas med att bli innovativ.

– Inom FN:s utvecklingsprogram ställer vi oss frågan: Hur kan vi accelerera den digitala transformationen i utvecklingsländer? Det finns förstås länder vars digitala infrastruktur är mindre utvecklad, och dem vill vi hjälpa på ett ansvarsfullt sätt så att ingen hamnar efter. Det är inte minst en balansgång, att göra detta med ny teknik såsom AI, säger Robert Opp, CDO, FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

På vilket sätt kan vi hjälpa dessa länder i deras digitaliseringsresor?

– Det handlar om att identifiera vad de saknar. Vi ser ett behov av att öka upp kapaciteten i dessa länder både genom styrning och policyer från statligt håll och genom att utrusta innovatörer och entreprenörer med färdigheter, resurser, och stöd, så att de kan bli framgångsrika i att driva innovation lokalt.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This