NY

Anmäl dig till SVERD Online Höstkonferens 23 sep 2022

SVERD Höstkonferens 23 sep. 2022 pågår kl.10.00-16.00 Se program nedan. Anmäl dig fritt här: https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonf-23-sep-2022/  Tid Ämne Talare Länk 10.00-10.15 Välkomna Ulf Sandström ordförande SVERD Ebba Ossiannilsson vice ordförande SVERD...

Tyskland har antagit en OER Strategi för implementering av UNESCO OER Recommendationen. När är Sverige redo?

Tyskland har antagit en OER Strategi för implementering osv UNESCO OER Recommendationen. När är Sverige redo?   Läs mer här (på tyska)

Europeiska Kommissionen: approves measures to standardise micro-credentials

Europeiska Kommissionen: approves measures to standardise micro-credentials. Läs mer här A European Commission recommendation adopted by the Council of the European Union (EU) on 16 June provides new building blocks to help make micro-credentials work across...

Skolexperterna om ny nationell digitaliseringsstrategi

Skolan står inför stora utmaningar och en fjärdedel av ungdomarna klarar inte kunskapsmålen för nionde klass. Samtidigt har den tidigare digitaliseringsstrategin för skolan löpt ut. Hur skulle en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolan kunna utformas? Voister...

Regeringen i Norge anslår 184 miljoner norska kronor till flexibel utbildning

Regeringen i Norge anslår nu 184 miljoner norska kronor till flexibel utbildning rapporterar Flexibel Utdanning Norge (FUN) på sin facebooksida. Många av våra medlemmar får del av pengarna skriver FUN som är motsvarigheten till SVERD i Sverige. Bakgrunden är att 16...

Minskat söktryck till högskolor och universitet

I dag får sökande till högre utbildningar sitt antagningsbesked. Men de sökande har blivit färre – söktrycket är 10 procent lägre än förra året. Läs mer här – Det kopplar vi framför allt till lättade pandemirestriktioner, säger Andreas Sandberg, enhetschef vid...

Innovating Pedagogy 2022

Ett efterlängtade 10-årsjubileumsrapport för Innovating Pedagogy 2022 är ute!! Läs om edu-influencers, hempedagogik, titta på fester, hybridmodeller, dual learning, microcredentials, autonomi, obehag, walk-and-talk & välbefinnande! Skrivet i samarbete med våra...

Fortsatt strategi för skolans digitalisering

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. Strategin ska bland annat bidra till högre måluppfyllelse och likvärdighet i förskolan och skolan. Den nuvarande...

Kritik mot att behöriga lärare inte får jobb trots lärarbrist

I en artikel  i Dagens nyheter (1/7-2022) framgår det att det råder stor brist på behöriga lärare men trots det prioriterar ett stort antal skolor att anställa obehöriga lärare. Under läsåret var 72 respektive 86,9 procent av lärarna i kommunala grundskolor och...

Diggs nya uppdrag: utreda statlig e-legitimation

Digg får i uppdrag av regeringen att lägga fram förslag om hur Sverige kan ta fram en statlig e-legitimation. Syftet är att möjliggöra för alla att kunna ha ett digitalt id. – Det är glädjande för DIGG att få detta uppdrag som är mycket efterfrågat av alla parter. En...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Anmälan till SVERD Online Höstkonferens 23 sep 2022

Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning, Höstkonferens 23/9 -2022


Plats: Videokonferens Online i Zoom , Fritt deltagande.
Anmäl dig här :

  Anmälan:

  SVERD Höstkonferens 23 sep. 2022 pågår kl.10.00-16.00 Se program nedan.

  Plattform är Botkyrka kommuns videokonferenssystem ZOOM.

  Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

  Ditt namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara.


  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 23 september. Höstkonferensen startar kl. 10.00.

  Program:

  Tid Ämne Talare Länk
  10.00-10.15 Välkomna Ulf Sandström ordförande SVERD
  Ebba Ossiannilsson
  vice ordförande SVERD
  https://www.sverd.se
  10.15-10.45 EDEN DLE

  Lärande i en digital tid

  Josep M. Duart.  Professor, Universitat Oberta de Catalunya Editor in Chief https://www.eden-online.org/
  10.45-11.15 Livslångt lärande Lifelong learning platform

  Andrea Lapegna
  Deputy Director
  Lifelong Learning Platform – European Civil Society for Education
  https://lllplatform.eu
  KAFFE11.15-11.30
  11.30-12.00 Livslångt lärande Regeringsuppdrag, Utbildningsutbud för livslångt lärande.
  Samuel Engblom statssekreterare
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/larosaten-ska-genomlysa-utbildningsutbudet-for-livslangt-larande-och-omstallning/
  12.00-12.30 Livslångt lärande Cecilia Bjursell
  Professor pedagogik/lärande
  ENCELL, Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping
  https://ju.se/center/encell/en.html
  LUNCH 12-30- 13.30
  13.30-14.00 Digital Spetskompetens Anders Söderholm
  GD Universitets- kanslersämbetet, UKÄ
  https://digitalspetskompetens.se
  14.00-14.30 Projektet högskolepedagogiskt lyft Mikael Andersson projektledare Universitets och högskolerådet
  UHR
  https://hpu.uhr.se/regeringsuppdragen/hogskolepedagogiskt-lyft-di/
  14.30-15.00 ICDE Global Advocacy Campaigne (GAC) Nordic Task Force NORDFLEXON Torunn Gjelsvik
  Secretary General
  International Council for Open and Distance education ICDE
  Ebba Ossiannilsson
  Dr Professor
  https://www.icde.org/global-advocacy-campaign

  https://www.icde.org/nordflexon

  KAFFE15.00-15.15
  15.15-15.40 KB
  Regeringsuppdrag OER
  Erik Stattin
  Executive Officer
  Kungliga biblioteket KB
  https://www.kb.se/
  15.40-16.00 NVL Digital Inkludering Johanni Larjanko
  Kommunikatör Bildningsalliansen Finland
  https://nvl.org/Natverk/NVL-digital
  16.00-16.15 REK Historik Torbjörn Skarin tidigare ordförande REK Riksföreningen för e-kompetens
  16.15-16.30

  Avslutning och Summering

  Ulf Sandström

  Ebba Ossiannilsson

  SVERDs pågående projekt

   • How Seniors Learn Digital Skills, train the trainers https://peda.net/jk/nordplus/en/sotp
   • OER Mötesplats OER
   • DigComp2.2
   • AGILE-2-VET, ERASMUS+
   • The Ecology of learning: A new social contract
   • Digital Skills and Jobs Coalition Sweden.

  Välkommen till SVERDs Höstkonferens med nätverkande om online- och flexibelt lärande.

  Ulf Sandström
  SVERDs ordförande
  Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning
  www.sverd.se
  Box 3033 871 03, Härnösand,
  Sweden, 070-603 42 39
  mail: ordforande@sverd.se
  Bli medlem i SVERD 2022
  https://www.sverd.se/medlemsanmalan/

   

  Share This