NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD med på projektmöte för Nordplus Guidelines for training the trainers to support seniors towards making daily life more easy in the digital world i Lofoten

Projekt. DIGITAL SUPPORT: Guidelines for training the trainers to support seniors towards making daily life more easy in digital world  NPAD-2021/10187 har projektmöte den 5-6 oktober i Lofoten Norge där SVERD deltar.
Projektsida https://peda.net/jk/nordplus

Projektet har tagit fram best practice förslag för seniorers medverkan i den digitala omställning som pågår i samhället.

Projektet arbetar med frågor som handlar om hur den digitala omställningen påverkar vardagsliv för medborgare och då speciellt fokus på äldre mobil och internetanvändare.

SVERD har i projektet tagit fram beskrivning av bra tillämpningar, tips och användning av digitalt material som digitala hjälpen, digitala lektioner och användning av självevalueringsverktyget mandala.  Grundarbete och inspiration kommer från Internetfonden, Post och Telestyrelsen och  användning av Mandala självskattningsverktyg. Mandala verktyget har använgs lycksamt i tidigare projekt som SVERD medverkat i.

Se följande länkar:

Internetstiftelsen https://internetkunskap.se

Post och telestyrelsen : https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/

Mandala:  VTT Toolbox ERASMUS+ 2017-1ES01-KA201-038199 https://www.vtt-box.eu/project/

Mandala creation  https://www.vtt-box.eu/project/teachers-toolbox/mandala-creation/

Technical Innovation in Blended Learning (TIBL project), Erasmus+ 2017-1-ES01-KA202-038256 Project
https://www.tibl-project.eu/web/en/about-the-project/

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This