NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Skolforskaren om lärarnas digitala utmaningar i klassrummet

Hur används digitala läromedel i svensk skola idag? Hur bedriver man kollektiv undervisning med individanpassade verktyg? Och hur digitalt anpassade är lärarutbildningarna i Sverige? Om detta resonerar Johan Lundin, medförfattare till den nyutkomna boken Digitala läromedel i en digital skola. Läs artikeln här

 

Det blir en konstig dissonans om skolan ska undvika digitalisering, samtidigt som hela samhället digitaliseras.

FÖRÄNDRINGAR I LÄRARUTBILDNINGEN

Johan Lundin menar att just lärarutbildningen är, och kommer vara, en central del för att förbereda och utbilda morgondagens lärare i hur digitala verktyg och läromedel bör och kan hanteras i klassrummet.

Det är inte bara digitala appar dedikerade för skolarbete som en lärare ska hantera. Alla elever kommer dessutom vara vana att läsa, chatta, spela, skriva på sina telefoner. Enligt Johan Lundin har detta också en indirekt påverkan på undervisningen.

– Som ny lärare förväntas du agera i ett klassrum där eleverna har varsin dator eller läsplatta och du förväntas kommunicera via digitala plattformar, och hantera digitala läromedel. Därför måste du ha kompetens för att kunna bedöma när, det vill säga för vilka elever och i vilka situationer, dessa läromedel är lämpliga, säger han.

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This