NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Digitalt ID-kort släpps måndag den 19 juni 2023

Tanken med det digitala ID-kortet är att det ska kunna användas för olika ändamål, till exempel för att hämta ut paket. Valet att acceptera det digitala ID-kortet ligger dock hos varje företag. Redan nu har både PostNord och DHL meddelat att de kommer att acceptera detta nya sätt att legitimera sig.

Petter Dahl, e-legitimationsexpert på Finansiell ID-Teknik, uttrycker i en kommentar till Dagens Nyheter en förhoppning om att man på sikt ska kunna lämna sina fysiska id-handlingar hemma. Det digitala ID-kortet är ett steg i den riktningen och erbjuder en smidigare och mer flexibel lösning för identifiering och legitimering.

Det är viktigt att notera att det digitala ID-kortet inte kommer att kunna användas som resehandling vid till exempel flygresor. Detta innebär att du fortfarande behöver ha med dig ditt fysiska pass eller nationella ID-kort när du reser.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This