NEW

A high salary is not enough to attract teachers

(Image from Pixabay) The proportion of qualified teachers in Swedish schools increased slightly during the academic year 2020/21. At the same time, many municipalities find it difficult to recruit. In Vimmerby, no qualified teacher has applied for the 20 positions...

Shaping the new norm: After Covid-19 some challenges in education and change for sustainability

As the Covid-19 pandemic spreads throughout the world, school leaders and educational policy makers struggle with school closures and at the same time, with a fair continuity of learning. This historical event demonstrates the need to orient our education systems...

Seek learning resources for distance education

Seek learning resources for distance education Search here

Open schools are now allowed to conduct distance education

Open schools also now have the opportunity to offer distance and distance education if needed because teachers or students are not present at the school. - We welcome the government's decision to allow more flexible teaching. Today's message will facilitate, for...

Sverdnews

E-paper

Become a member

Sign up today

Become a member

Sign up today

Members in SADE

Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) bildades 1984 av innovatörer som såg behovet av ett återkommande utbyte mellan aktörer inom distansutbildning i Sverige.  SVERD verkar för att alla människor ska ha möjlighet att nå information och kunskap via olika fysiska och virtuella vägar.

Members in SADE Register here !

Medlemmar i SVERD är enskilda personer och organisationer med intresse för distansutbildning. Det är inom olika utbildningsnivåer som grund-, vuxen- , yrkes- folk- och högskoleutbildning vilka genomförs av såväl offentliga som privata utbildningsorganisationer.

Organisations members:

STOCKHOLMS
UNIVERSITY
sthlmlg100 KARLSTAD
UNIVERSITY
kau100 vit100 vit100
RISE HÖGSKOLAN
GÄVLE
FOLKBILDINGS
RÅDET
fbr100 VIADIDAKT KATRINEHOLM
SKELLEFTEÅ
KOMMUN
skell100 FOLK-
UNIVERSITETET
folkunive
HÄLSINGLANDS
UTB. FÖRBUND
halsing100  BOTKYRKA
KOMMUN
– XENTER
xenter100
VÄSTERVIKS
KOMMUN
campusv100 NITUS nitus100
SÖDERTÄLJE
KOMMUN
 sodertal100 NORSJÖ
KOMMUN
 norsjo100
STUDIE-
FRÄMJANDET
 stfr100  VARBERGS
KOMMUN
 campusvar100
 DUGGA AB  dugga100 SKÖVDE
VUXEN-UTBILDNING
 skovde100
SKATTEVERKET skatteverket100

 

HöGSKOLAN VÄST hogskolanvast100
EC-UTBILDNING
Malmö
ec_utbildning100  CAMPUS NYKÖPING

 

 nykoping100
TCO
TJÄNSTE-
MÄNNENS CENTRAL-ORGANISATION
Högskolan Dalarna  hskd
FYRBODALS
KOMMUNAL
FÖRBUND
Vård-
Kompetens I Värmland
vivab100
Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy Logo Vård-
Kompetens I Värmland
Share This