OER och det digitala biblioteket

Tid: 26 augusti 2013, kl 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs!
Anmäl dig här!
Sista anmälningsdag 25 augusti.
Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda strax före webbinariet.

Välkommen till ett webbinarium om det digitala bibliotekets och de pedagogiska utvecklingsenheternas roll när det gäller högskolornas användning av öppna lärresurser.

Några av frågorna som vi tar upp under webbinariet:

  • Hur kan bibliotekarier och pedagogiska utvecklare stödja lärare att använda öppna lärresurser?
  • Hur kan man hitta relevanta lärresurser av god kvalitet och att förhålla sig till lärresurser i sin pedagogik?
  • Ska öppna lärresurser vara synliga i det nationella bibliotekssystemet Libris eller i något av lärosätenas lokala system?

Vi kommer att möta:

Maria Wikstrand, bibliotekarie och Hans Öberg, IKT-pedagog vid Karolinska Institutet berättar hur man arbetar med öppna lärresurser i de högskolepedagogiska kurserna för lärare.

Jörg Pareigis, universitetslektor i företagsekonomi och Markus Schneider, projektledare vid Karlstads Universitet, berättar om ett projekt där ett samarbete mellan bibliotek, IKT-pedagog och lärare påbörjats.

Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola, ger några konkreta exempel på hur biblioteket kan synliggöra lärresurser och funderar över gemensamma lösningar.

Miriam Säfström, metadatasamordnare på KB, berättar om hur lärresurser hanteras i Libris och vad KB:s pågående och framtida metadataprojekt kan innebära.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här!

Målgrupp: Bibliotekarier inom högre utbildning och alla övriga intresserade.

Arrangörer: BTH, LU, ITHU, nätverket Dela!, .SE, SUNET.

Flyer att ladda ner och sprida fritt:
http://oersverige.se/media/2013/08/oer_flyer_WS8_webb.jpg

oer_flyer_WS8_webb

maria
Maria Wikstrand, Karolinska Institutet

evanorling
Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola

miriam
Miriam Säfström, Kungliga biblioteket

markus
Markus Schneider, Karlstads universitet

jorgpareigis
Jörg Pareigis, Karlstads universitet

 

Inga kommentarer än.

Kommentera