NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ICDE Satellite Engagement Event with SADE the 17/11-2020 time 17:00 CET


Swedish Association for Distance Education (SADE) is a professional organization in Sweden for all those involved in open , flexible and distance learning.

ICDE Satellite Engagement Event with SADE STRONG LEADERSHIP:  FOR RESILIENT SUSTAINABLE
EDUCATION AND TO EMPOWER STRONG STUDENT OWNERSHIP FOR LEARNING

Speakers
Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr. ICDE EC, ICDE OER Advocacy Committee, Chair; ICDE Quality Network; V. President, Swedish Association for Distance Education, EDEN FELLOW
Ulf Sandström, MSc, President,
Swedish Association for Distance Education, EDEN FELLOW
Department for Working Life Harnosand Municipality Sweden

 

Date 17 November 2020

Time 5:00 PM ( CET)

Check your time 


Register to join on ZOOM here

  Registration:

  Satellite engagement event with SADE 17th of November time 05:00-06.00 PM (CET)

  Please see program below.

  Plattform is SADE video conference system ZOOM.

  Welcome to register here:

  Your E-mail

  Title:

  Your name:

  Name of organisation:

  Web adress:

  Country:

  Others ...


  The Zoom login will be sent to your email adress one day before the conference start 17th of November 05:00 PM .

   

   

   

  Share This