Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett, men styrningen otydlig.
Vad vill politiken med vuxenutbildningen –och vad säger de som arbetar i praktiken?
För att lyfta vuxenutbildningens möjligheter och söka svaret på frågan vad våra politiker egentligen vill med vuxenutbildningen,
arrangerar organisationen Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, en hel vuxenutbildningsdag för fjärde året i rad.
Tisdag den 3 juli • Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 • Sal E22
KL 09:00 – 17:00

Se program här

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...