Fredag den 1 februari överlämnar Styr- och resursutredningen sitt betänkande till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Därefter har utredningen en pressträff och presenterar sina förslag,

Regeringens särskilda utredare Pam Fredman har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Nu lämnas förslag för styrningen för de statliga lärosätena.

Läs mer här

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...