Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att

tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital

spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Myndigheterna ska

inom ramen för uppdraget starta en dialog om samverkan mellan berörda

aktörer med bäring på verksamhet avseende digital spetskompetens, i syfte

att öka tillgången till detsamma samt så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad

tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på

digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket ska genomföra uppdraget

i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor,

arbetsliv

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...