/

Det EU finansierade projektet TIBL, Technology Innovation in Blended Learning, där SVERD är partner höll sitt första Teacher Training event i Sevilla, Spanien  hos SAFA. Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, som också är koordinater för TIBL. Samtliga partner deltog med medarbetare från sina organisationer. I huvudsak är det tre ...

Läs mer
/

Large science publisher Elsevier does not meet the requirements of Swedish universities and research institutes In order to take steps towards the goal of immediate open access by 2026 set by the Swedish Government, the Bibsam Consortium has after 20 years decided not to renew the agreement with the scientific publisher ...

Läs mer
/

Digitalisering av nationella prov

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Arbetet med att digitalisera de nationella proven är i full gång och redan hösten 2018 blir det obligatoriskt att genomföra några av skrivproven digitalt. Skolverket har i uppdrag att digitalisera de nationella proven senast 2022 och arbetet har påbörjats på ett par olika sätt. En upphandling av it-tjänst pågår just nu. ...

Läs mer
/

Microsoft ger en rad webinarier påg temat digitalisering för bättre studieresultat. Välkommen till ett webbinarium om hur din skola eller kommun snabbt kan komma igång med digitala prov. Dugga + Microsoft berättar. Onsdag 16 maj kl. 08.30 Läs mer här och anmäl ditt deltagande Med individanpassade och lättanvända digitala verktyg kan skolor få stöd och ...

Läs mer
/

EUAs årliga trendrapport 2018

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

EUA (European University Association) presenterar sin årliga trendrapport vilken ger en god överblick på förändringsprocesser och trender inom högre utbildning i Europa. Onsdag den 30 maj, 14.00, ges ett webinar där årets trendrapport presenteras Learning and Teaching at European higher education institutions: findings from TRENDS 2018 survey. Rapporten fokuserar i år 2018 på utvecklingen ...

Läs mer
/

"Nya Vägar-konferens " på Campus  Västervik 16-17 maj 2018 ! Konferensen hålls i Västervik och arrangeras av Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Campus Västervik och TCO. Konferensen fokuserar på frågor om tillgängliggörande av högre utbildning för livslångt lärande i hela landet. Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, TCO:s ordförande Eva Nordmark m.fl. medverkar. Det är Linnéuniversitetet, ...

Läs mer
/

Denna rapport bygger på en studie av näringslivets digitalisering inom ett antal för Sverige viktiga branscher. Rapporten ger en lägesbild av utvecklingen och en beskrivning av utmaningar som företagen möter i samband med digitalisering och digital transformation. Studien omfattar också en kartläggning av forskningen inom digitaliseringsområdet. Frågan har varit om ...

Läs mer
/

På uppdrag av regeringen arrangerar Universitetskanslersämbetet den nordiska konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region. Konferensen, som anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet, riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden. Hur kan digitaliseringen hjälpa oss möta dessa utmaningar och ...

Läs mer
/

EUCEN 2018 i Bergen 6.-8. juni

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

EUCEN 2018 i Bergen, Norge 6-8 juni (European University Continuing education network) Tema: Times of transition - the role of university lifelong learning  What are the aims and objectives of eucen? To contribute to the social, economic and cultural life of Europe through the promotion and advancement of lifelong learning within higher education institutions ...

Läs mer
/

Gymnasieminister Anna Ekström har vid flera tillfällen uttalat sig positivt om att återinföra ämnesbetyg på gymnasiet och nu kommer besked från regeringen. En utredning tillsätts som ska föreslår hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bakgrunden är att man anser att systemet med kursbetyg riskerar att göra undervisningen fragmentiserad och ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...