/

Läs om en samling av användbara appar som är sammanställda utifrån användares interaktion, direkta feedback och tidigare recensioner. Samlingen är speciellt användbar för lärare som är nya inom den pedagogiska "app-kulturen" och letar efter några tillförlitliga appar att prova i klassen. Man har ordnat dessa appar i fyra huvudkategorier: Appar för lektionsplanering, ...

Läs mer
/

Lärarnas Riksförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån grundskollärarlönerna ( Källa SKL). Genomgången visar bland annat. Av de 30 kommunerna i topp, ligger 26 i Stockholms län. Högst snittlön har de kommunala grundskolelärarna i Stockholm, Nacka och Huddinge. Lägst snittlön har grundskolelärarna i Malå och Vansbro. Trots närheten till Göteborg, och ett flertal kommuner på pendlingsavstånd, tillhör grundskolelärarna ...

Läs mer
/

Antalet nationella prov i gymnasiet ska halveras nästa år, det har regeringen beslutat. De inledande proven tas bort i matte, svenska och engelska. På det här sättet vill man minska stressen för eleverna och belastningen på lärarna. I dag har man sex obligatoriska prov i gymnasiet, i engelska, svenska och matematik. ...

Läs mer
/

Malmö Universitet

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Den 1 januari 2018 omvandlas Malmö högskola till Malmö universitet. I en tid då polariseringen ökar och populismen breder ut sig är forskningsbaserad kunskap viktigare än någonsin. Som universitet stärks lärosätets forskning. Det innebär att Malmö universitet kan bidra med ytterligare kunskap. Ny kunskap som kan motverka populism och polarisering, men ...

Läs mer
/

Registreringar på programkurser på distans ökar. Distansstudier är vanligare bland kvinnor och personer som har lågutbildade föräldrar. De som väljer att studera på distans är ofta äldre än campusstudenterna. – Det här visar vilken viktig funktion distansutbildningar fyller för att kunna erbjuda ett livslångt lärande oberoende av var du är i ...

Läs mer
/

Linnéuniversitetet har med framgång utfärdat de första digitala examensbevisen. Digitala bevis är en tanke som funnits länge, men först i och med nya Ladok i samband med e-bevarandesystem och e-signeringshantering, kunde de tekniska lösningarna komma på plats. De nya examensbevisen är digitala och verifieras med e-signatur. Den digitala hanteringen effektiviserar handläggningstiden ...

Läs mer
/

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet. Utredaren ska bl.a. bemanna ...

Läs mer
/

Innovating Pedagogy 2017

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Denna serie rapporter utforskar nya former av undervisning, lärande och bedömning för en interaktiv värld, för att vägleda lärare och beslutsfattare för produktiv innovation.  Trenderna de förespråkar är Spaced learning Learners making science Open textbooks Navigating post-truth societies Intergroup empathy Immersive learning Student-led analytics Big-data inquiry Learning with internal values Humanistic knowledge-building communities. Den här sjätte rapporten, som utarbetats av ...

Läs mer
/

I  utdrag från rapporten framgår att de nya kursdeltagarna som studerar nätbaserat representerar en större demografisk mångfald än tidigare traditionella åldersgrupper. Utbildare kan med den nya teknikens hjälp erbjuda ett brett utbud av läromiljöer som kan varieras , kategoriseras och marknadsföras. För att öka studentframgång bör framtidens skolor och utbildare tydligt publicera ...

Läs mer
/

DigCompEdu Är ett europeiskt ramverk om digital kompetens för utbildare. I och med att lärarutbildningarna står inför snabbt förändrade krav från omvärlden krävs det att utbildare har en bredare uppsättning kompetenser än tidigare. Det gäller både att kunna behärska digitala enheter själva och även att hjälpa eleverna bli digitalt kompetenta. Det ökar kompetenskraven på ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...