/

Skolan hänger inte med

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Mobiler borde vara ett självklart verktyg och metadata behövs för att utveckla en modern skola. Troed Troedson har starka åsikter om dagens skola. Om inget görs kommer skolan att skapa ett A-lag och ett B-lag av framtidens elever. SKOLANS LOGIK MÅSTE VÄNDAS Troed Troedson. Troed Troedson ser framför sig att någon sätter sig ...

Läs mer
/

Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett, men styrningen otydlig. Vad vill politiken med vuxenutbildningen –och vad säger de som arbetar i praktiken? För att lyfta vuxenutbildningens möjligheter och söka svaret på frågan vad våra politiker egentligen vill med vuxenutbildningen, arrangerar organisationen Vuxenutbildning i ...

Läs mer
/

Regeringen vill att fler ska delta i öppen nätbaserad utbildning (så kallade MOOCs). För att det ska bli lättare för lärosätena att arrangera sådan utbildning har regeringen beslutat om ett tydligare regelverk. – Den digitala utvecklingen gör att allmänheten enkelt och utan kostnad kan ta del av föreläsningar om exempelvis nya spännande ...

Läs mer
/

Digitaliseringsrådet har den 26 juni kommit med en aktuell lägesbild av digital kompetens. Tre viktiga utmaningar är utpekade 1. Alla måste med 2. Brett kompetensbehov 3. Livslångt lärande – ett måste Rekommendation är att regeringen bör initierar en samverkansmodell med näringsliv, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter. Modellen ska syfta till att konkret ringa in hur ...

Läs mer
/

SVERD och V Ordförande presenterade under EDEN2018 ett gemensamt initiativ från SVERD oh REK om samarbete  i Europa med motsvarande intresseorganisationer National Professional Associations Cooperation National professional associations of flexible learning and technology enhanced learning (TEL) are usually the ones who unite professionals applying technologies in learning, and to facilitate learners, teachers ...

Läs mer
/

Öppna nätkurser når tusentals

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Hot eller möjlighet för Sveriges lärosäten? När de första mooc:arna, öppna online-kurser, startade på KTH för två år sedan var meningarna delade. – I dag betonar vi möjligheterna. Vi har nått över 28 000 kursdeltagare från 150 länder och vi ser mooc:arna som ett verktyg för KTH:s nödvändiga digitala transformation, säger ...

Läs mer
/

OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden analyses recent developments of the digital economy in the country, reviews policies related to digitalisation and makes recommendations to increase policy coherence in this area. The report examines recent developments in infrastructures for the digital economy, telecom markets and related regulations ...

Läs mer
/

MOOC, och öppen utbildning i allmänhet, ger nya möjligheter till lärande för miljontals människor. Investeringar i och upptag av MOOCs är allt viktigare över hela världen. EADTUs 2018 OpenupEd Trend Report on MOOC presenterar de senaste innovationerna och utvecklingenav MOOCs ur ett europeiskt perspektiv. Totalt bidrog 19 experter från 12 ...

Läs mer
/

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson talade på konferensen Current Priorities and Future  Challenges  in Higher Education in the Nordic Region.  Konferensen är anordnad av Universitetskanslersämbetet UKÄ  i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet. Hon nämnde betydelsen av hållbar utbildning mer forskning som behöver bli mer dynamisk och innovativ   Två frågor som diskuterats ...

Läs mer
/

Diskussion om breddad rekrytering anordnades på Järvaveckan tisdag 12 juni 2018 med tre myndigheter Tomas Persson MYH , Karin Röding UHR  och Anders Söderholm universitetetskansler UKÄ. Svarade på frågor från en studentpanel. Frågor som dök upp var likheter och skillnader mellan yrkeshögskola och universitet. Svar som presenterades var att de är komplement till varandra ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...