/

Ledningens stora it-miss

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Mer än varannan it-chef tycker att företagsledningen brister i sina kunskaper om risker och potential med it. Dessutom upplever en av tre att det är svårt att få ledningens stöd för digitala förändringar. En förklaring kan vara att man inte har en plats i ledningsgruppen. Läs mer här

Läs mer
/

Hösten 2019 startar en ny utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. På den nya utbildningen, som är på halvfart, kommer studenter med två olika områden, pedagogik och medieteknik, föras samman. Genom att förena de här två områdena utbildas studenter som är redo att ta sig an de utmaningar som utbildningssektorn ...

Läs mer
/

Infrastrukturdepartementet

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Det nya Infrastrukturdepartementet har öppnats. Här ska arbetet med digitalisering, infrastruktur och energi sammanföras och intensifieras Infrastrukturdepartementet ska hantera frågor rörande digitalisering och it, transporter, infrastruktur samt post- och energifrågor. Därmed tar det nya departementet över vissa delar som tidigare skötts av Näringsdepartementet, Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet. Läs mer här

Läs mer
/

Bättre skola med ansiktsigenkänning

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Lärande i Sverige genomför en pilot där man undersöker möjligheterna med ansiktsigenkänning för att underlätta för lärarna. Idag lägger de upp till 40 minuter om dagen för närvarokontroll av elever. Tid som istället kan läggas på undervisning. Vi tar tekniken med ansiktsigenkänning till hjälp för att hitta verksamhetsnytta som förenklar för ...

Läs mer
/

The European Commission has adopted a new standard license which will make it even easier for citizens and businesses to access and reuse the information the institution makes publicly available online. The decision to adopt Creative Commons as a new standard license is the result of a comparative study, published today, ...

Läs mer
/

Hallands digitala skola

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Med projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, vill högskolan i Halmstad skapa ett brett samarbete mellan akademi och sju kommuner med avstamp i handlingsplanen för skolans nationella digitaliseringsstrategi som just presenterats för regeringen. Projektet samlar kompetens och insatser hos sju kommuner, Region Halland och högskolan i Halmstad. Satsningen stämmer väl ...

Läs mer
/

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

”Lärosätenas utbud och omfattning av öppna nätbaserade utbildningar ska öka”. Åtminstone enligt vad Socialdemokraterna beslutade under partikongressen som avslutades i söndags. Det är i dokumentet ”Kunskap för framtiden” som Socialdemokraterna pläderar för moocar, massive open online courses, som ”gör det möjligt för människor att ta del av akademisk kunskap under hela livet ...

Läs mer
/

Det har tagits fram en tio i topp lista från "Education Technology Insights" över de populäraste lärplattformarna för 2019.  Plattformar finns nu som rymmer flexibla verktyg för planering av varvad utbildning och mer interaktionsmöjligheter för kursdeltagare. Nya metoder för att stödja studenter och anställdas lärande prövas i dessa verktyg. Att ...

Läs mer
/

Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Det saknas dock tydliga skrivelser kring vem som ska ha ansvar för genomförande och ansvar för finansiering. Det medför en risk att detta blir ett ytterligare dokument som passerar utan att påverka skolverksamheterna ...

Läs mer
/

Ny rapport om framtidens utbildning 2030 har utkommit från HolonIQ och är fritt tillgänglig att ladda ned från internet. Det handlar om fem olika scenarios med traditionell utbildning, regionalt utvecklad utbildning, massutbildning från några stora aktörer, online utbildning och robotiserad utbildning.Läs mer här:  

Läs mer

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...