/

WEBINARS hosted by EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) focusing on Quality Enhancement (QE) EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) focusing on Quality Enhancement (QE) was launched during the EDEN Annual Conference where a series of workshops were given on the themes of Introduction and launching of the SIG TEL ...

Läs mer
/

NU2018

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Konferensen äger rum 9-11 oktober 2018 i Västerås. Huvudtalarna är Max Scheja (Stockholms universitet), Åsa Nilsonne (Karolinska Institutet) och Ray Land (Durham University, UK). Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom ...

Läs mer
/

Vetenskapsrådet har beviljat 12 miljoner för Forskarskola-Digitala teknologier i utbildning - GRADE. Umeå universitet är värduniversitet och samordnare för projektet. Övriga deltgande lärosäten är KTH, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Högskolan Väst. Pengarna ska användas till att utveckla en ny forskarskola, där doktorander och handledare samlas från de olika lärosätena. Det handlar om att utveckla ...

Läs mer
/

Tretton röster om skolans digitalisering

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Den 9 oktober fattade regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska främja lärande och kunskapsutveckling och göra det möjligt för alla elever att utveckla en adekvat digital kompetens. Skolhuvudmän, skolledare och pedagoger i skolan har en röd tråd att följa - men är det tillräckligt för ...

Läs mer
/

Under de senaste tre månaderna har över 200 universitet tillsammans erbjudit 600 onlinekurser fritt tillgängligt.  Följ nedanstående länk för att se listan över vilka kurser som erbjuds. De är kategoriserade efter följande ämnen: Datavetenskap, matematik, programmering, datavetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, utbildning och undervisning, hälsa och medicin, företag, personlig utveckling, teknik, konst och ...

Läs mer
/

Ny avhandling av Charlotta Hilli Åbo Akademi har publicerats. Avhandlingens syfte är att få en djupare förståelse av gymnasiestuderandes erfarenheter av lärande i en virtuell lärmiljö. Virtuella lärmiljöer definieras som interaktiva, kollaborativa och kommunikativa digitala miljöer. Avhandlingens övergripande problemformulering är att urskilja den mening informanterna ger lärande. Ser informanterna lärpotential i den virtuella lärmiljön och ...

Läs mer
/

Utbildningsutvecklare från hela landet samlades på SVERDs Höstkonferens "Digitalisering och Flexibelt lärande "den 13 oktober på Saturnus konferens i Stockholm. Man samlades för att lyssna på talare från Almega, Vinnova, SKL , TCO och Högskolan i Gävle för att diskutera aktuella frågor om digitalisering och flexibelt lärande. Aktuella frågor var , ...

Läs mer
/

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 315 miljoner kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Avsikten är att hela beloppet ska läggas på de utbildningar som är dyra för kommunerna att genomföra. ...

Läs mer
/

Organized by EDEN - European Distance and E-Learning Network 6-10 November, 2017 As in previous years, EDEN will be hosting European Distance Learning Week (EDLW) in cooperation with the United States Distance Learning Association (USDLA), which will be holding its National Distance Learning Week (NDLW) in parallel with the EDEN event. During ...

Läs mer
/

ICDE världskonferens Toronto, Kanada

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Läs Tony Bates reflektioner och hela hans blog post här ICDEs världskonferens i siffror 1,300+ Faculty & Instructors, Practitioners, Experts, Instructional Technology and Media Professionals, Training Providers, Researchers, Consultants, Start-Ups, Policy Makers, Academic Decision-Makers and Educational Technology Industry Leaders 150+ Plenaries, Practical Workshops, Interactive Panels, Hands-On Demonstrations, Academic Paper Presentations, and Labs 95 Countries 5 Continents SVERDs ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...