/

Öppna utbildningar för yrkesverksamma. Kompetensbristen hindrar tillväxten redan i dag, men det kommer bli ännu värre vid nästa konjunkturnedgång, skriver Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen. Blott 1,5 procent av studenterna i yrkeshögskolan började förra året på utbildningar som är kortare än ett år. Det kan jämföras med högskolan där omkring en fjärdedel ...

Läs mer
/

I en debattartikel idag i Dagens Samhälle av Hans Hansson, Sverker Janson & Gunnar Karlsson Mälardalens högskola, RISE SICS, KTH menar de att ett strikt prestationsbaserat ersättningssystem behövs för distansutbildningen inom högskolan. Idag slutför endast hälften av studenterna sina fristående distanskurser. På avancerade kurser för yrkesverksamma är det ännu färre. Detta innebär bortkastad ...

Läs mer
/

Helene Hellmark Knutsson (S): "Det behöver finnas god tillgång till utbildning i hela landet" Nu förändras arbetsmarknaden snabbt med AI (artificiell intelligens) och digitalisering. Samtidigt känner allt fler att de vill byta arbetsuppgifter senare i livet istället för att jobba med samma sak. Det här är två parallella utvecklingslinjer i Sverige ...

Läs mer
/

International Council for Open and Distance Education (ICDE) arrangerar 11-13 februari 2019 Lifelong Summit i Lillehammar, Norge. Konferensen är ett samarbete med  NHO, NAV, UNIO, UNESCO, Kompetanse Norge,  Fleksibel Utdanning Norge, NOOA, Studiesenteret och Högskolan i Innlandet, Norge.   För mer information, se konferensens hemsida: http://icdellls2019.no Se också ICDEs hemsida: https://www.icde.org  

Läs mer
/

Komvux behöver utvecklas för nya behov i samhället” fastslår utredarna i Komvuxutredningen. Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. Urvalsreglerna till komvux ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som ska ha förtur vid urval utan ...

Läs mer
/

...men frågan är vad avses med pedagogiskt utvecklingsarbete, hålla fast vid det gamla eller pedagogisk utvecklingsarbete i en digital era? Pedagogisk utveckling är centralt för kvaliteten på högre utbildning. Digitalisering och distansutbildning medför nya utmaningar för undervisningen. Därför ger regeringen Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ...

Läs mer
/

För att politiker ska kunna driva den digitala utvecklingen måste de höja sin kompetens. Nu vill regeringen sätta dem i skolbänken. Läs mer här

Läs mer
/

Nu är digital kompetens och programmering en del av läroplanen. Internetstiftelsen har tagit fram digitala lektioner som är fria att använda. [embed]https://youtu.be/FjsGnF4R0qY[/embed] Om Digitala lektioner Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när ...

Läs mer
/

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv till en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Uppdraget innebär att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. – Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga ...

Läs mer
/

For the occasion, ICDE is offering free membership to any new member applying from the 1st of August 2018 to the 31st of December of 2018, once its candidature has been approved by the ICDE Executive Committee. . Individual membership applicants should fill out this form in order to be considered: Promotional ICDE ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...