/

Jon Rubin, grundare av SUNY Center for Collaborative Online International Learning (The COIL Center) och konsult för COIL-interested universities hävdar att distansutbildning och online utbildning idag enbart är envägs kommunikation. Dvs det är kurser som erbjuds från ett lärosäte och med det lärosätes akademiker och professorer. Han säger att: "Today, most online, ...

Läs mer
/

Den 1 oktober får KTH en ny ledningsfunktion. Jan Gulliksen blir vicerektor för digitalisering, en helt nyinrättad tjänst. Uppdraget handlar om både KTH:s interna arbete och roll i samhällets digitaliseringsprocess. Jan Gulliksen, professor i människa–datorinteraktion, gillar ordet digitalisering. Just för att det är sådant brett begrepp. Det är precis så brett ...

Läs mer
/

En global action plan har antagits Från commitment to action, The way forward from commitment to action, from action to reality. Dessutom undertecknade ett 20 tal utbildningsministrar  världen över ett Ministerial Statement. The second World OER Congress was held in Ljubljana 18-20 September 2017,  organized by UNESCO and the Slovenian Ministry of Education, Science and Sport in ...

Läs mer
/

GLOBAL OER SURVEY

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

En global forskningsstudie genomförs nu av Professor Insung Jung, Japan och hennes medarbetare " It is about faculty's OER uses in their teaching and will take about 5 - 10 min. You can distribute this survey to those who are working in different academic areas.  Deadline is Sept. 30th 2017." https://goo.gl/XWYgX2 I will ...

Läs mer
/

Sverige har de senaste åren halkat bakåt i EU-kommissionens ranking över ländernas digitala utveckling. Orsaken är till stor del att utvecklingen inom offentlig sektor går långsamt. I Danmark finns sedan flera år Digitaliseringsstyrelsen, som starkt har bidragit till att dansk offentlig sektor kommit betydligt längre än i Sverige. Ur regeringens budgetproposition: ”…en ...

Läs mer
/

Regeringskansliet, Digitalsieringsrådet kallar till seminarium i Stockholm 26 september 2017 vilket även webbsänds. Var: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70 När: 26 september, 8:30 – 10:30 Anmälan: kontakt@digitaliseringsradet.se senast den 22 september Välkommen till Digitaliseringsrådets seminarium 26/9 2017 Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet ...

Läs mer
/

Den andra värlskongressen om OER hålls i Ljubljana, Slovenien, 18-20 september 2017.  År 2017 är "THE YEAR OF OPEN". Konferenser och event hålls runt om i världen under hela året med tema OPEN, så även SVERDS Höstkonferens den 13 oktober 2017 Världskongressen om OER är år 2017 dels för att det ...

Läs mer
/

Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven. För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Regeringen bedömer också att ...

Läs mer
/

Regeringen föreslår nya investeringar i utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Man vill också göra det lättare för företagare att anställa, samt skärpa kraven på personer som står utanför arbetsmarknaden. Totalt handlar det om en satsning på 4,3 miljarder kronor till nästa år. Den största delen handlar om att Kunskapslyftet, regeringens satsning ...

Läs mer
/

Under EDEN Annual Conference, Jönköping 13-16 June, 2017 lanserade EDEN Special Interest Group (SIG) on Technology Enabled Learning (TEL) and Quality Enhancement (QE). Under konferensen hölls fyra workshops med tema EDEN’s rationals, and action plan on the work of launching a SIG on TEL and QE Renewing the quality agenda Quality in TEL on micro, meso, ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...