/

Lärare i hela Sverige demonstrerar mot nedskärningar i skolan och ohållbar arbetsmiljö. – Jag välkomnar det stora engagemanget från de som arrangerar Lärarmarschen, säger utbildningsminister Anna Ekström. Utbildningsminister Anna Ekström (S) är positivt till att många lärare i landet deltar i Lärarmarschen. – Jag tycker att det är bra att vi har en ...

Läs mer
/

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill stödja och samordna digitaliseringen av offentliga verksamheter. Som ett led i den strävan har nu ett policybeslut antagits om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod. – Vi vill vara öppna och tillgängliga och underlätta ...

Läs mer
/

Although young people are driving a global wake-up call on climate change and the need to reduce our carbon footprint, many universities are struggling with the concept and agenda of ‘greening’ and their achievements to date have been “scattered and unsystematic”, UN Environment, the leading global environmental authority, warned this ...

Läs mer
/

40 miljoner till AI

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

I fjol satsade regeringen 20 miljoner på vidareutbildning inom AI, och i år ytterligare 20 miljoner. Målet är att underlätta arbetsmarknadens behov av fördjupade kunskaper inom AI, och bidra till livslångt lärande. På så sätt ökar Sveriges konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar. Läs mer här Chalmers tekniska högskola kommer att ...

Läs mer
/

Digital mognad

Publicerad av admin 0 Kommentarer

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Tidigare modeller för att mäta detta lider av brister i såväl tillförlitlighet och ändamålsenlighet, varvid en ny modell tagits fram baserad på de senaste forskningsresultaten. Den framtagna modellen (DiMiOS) bygger på en positionering av verksamhetens digitala mognad i två ...

Läs mer
/

Rise driver skolans IoT

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

IoT hubb skola är ett samarbete mellan Rise, nio skolhuvudmän, två teknikpartners och Stockholms universitet. Projektet ska öka förståelsen för hur IoT kan användas för att samla data som på olika sätt utvecklar skolan som en god lärmiljö.Läs mer här

Läs mer
/

Seriöst e-lärande

Publicerad av admin 0 Kommentarer

Den nya tekniken erbjuder möjlighet att skapa unika värdefulla lärsituationer och samtidigt vet man att att många inte lyckas leva upp till sina elärandemål. Nu presenteras förbättringsförslag via webbsidan elearningmanifesto.org som kan bidra till bättre e-lärande. Läs mer nedan om förbättringsförslagen. Se länk här

Läs mer
/

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen. Den största utmaningen nu är att alla huvudmän och skolor verkligen tar vara på tiden fram ...

Läs mer
/

Nu utvecklas en resurs för att möta behovet av att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja digitala lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisning. Var med och bidra genom att lämna synpunkter och inspel! Lämna synpunkter och kom med förslag före 3 ...

Läs mer
/

Lärare är en grupp som har varit och alltjämt är stora konsumenter av högre utbildning. Typstudenten vid många lärosäten på fristående kurser är en erfaren lärare, med många år på nacken, som läser den ena kursen först och den andra sedan för sitt höga nöjes skull, men också för att ...

Läs mer

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...