/

The Swedish Association for Distance Education has launched a new English webpage, this is the link Please aslo note that The Swedish  Association for Open and Distance Learning (SADE) will host a pre-conference jointly with EDEN 2017 Pre conference, 13-16 June, the theme is DIGITAL TRANSFORMATION AND DIVERSITY IN A SWEDISH CONTEXT   The conference will ...

Läs mer
/

Ylva Lindberg, värd och koordinator för Jönköping University, för EDEN2017, Sverige hälsar välkommen till EDEN2017 i Jönköping 13-16 juni 2017. Ladda ner Ylva Lindbergs välkomstbrev här European Distance and E-learning Network håller sin 26e årliga konferens vid Jönköping University. EDEN har över 1200 internationella medlemmar och arbetar för utveckling av öppen utbildning, ...

Läs mer
/

Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ses över. I utredaren Roger Mörtviks uppdrag ingår att se över om komvuxlärarna får den kompetensutveckling de behöver. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström pekar särskilt på vikten av att få en ökad genomströmning i vuxenutbildningen. – Där kan faktorer som lärares kompetens i vuxenpedagogik och en ...

Läs mer
/

– Tiden är förbi då man utbildade sig en gång och sedan jobbade med det i resten av sitt arbetsliv. Inte minst den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har skapat ett stort behov av att vidareutbilda sig och också att omskola sig, säger Helene Hellmark Knutson till Arbetsvärlden. Fler högskoleutbildningar som riktar ...

Läs mer
/

Den 3 april 2017 diskuterades framtidens vidareutbildningar på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm. Trots stora behov tycks högskolornas utbildningsutbud för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren. Deltagarna diskuterade hur utbildningarna ska se ut i framtiden och vem som ska erbjuda dem. Dessutom presenterades en granskning av efterfrågan ...

Läs mer
/

SVERD är medlem i EDEN och är också med i EDEN  Executive Committee. EDEN och styrelsen har tagit ställning i händelserna i Ungern med Central European University (CEU). Se nedan, vilket kommer att kommuniceras i EDENs kommunikationskanaler The Executive Committee of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) has been following with concerns ...

Läs mer
/

Det Padagogiska hjulet V 5 är nu också översatt till svenska. Redan har hjulet översatts till mer än 25 olika språk. Hjulet är nu större och med fler valmöjligheter för aktivitetsverb och aktiviteter kategoriserade  enligt Bloom´s kognitiva områdeskategorier. I hjulet finns också mer än 180 utbildningsappar  för båda plattformarna Apple iOS och Android, se ...

Läs mer
/

E-learning växer över hela världen och allt fler lärosäten runt om i Europa erbjuder delar av eller hela kurser på internet. I Sverige läser 27 procent av studenterna sin utbildning på distans. De flesta av dem tillgodogör sig sina studier på nätet. Till e-learning räknas Mooc:s (Massive Open Online Courses), men ...

Läs mer
/

Ta del av den senaste informationen från EDEN om EDEN 2017 i Jönköping, Sverige Kom ihåg att registrera Dig, det gör Du enklast här Keynotes Sociala evenemang Intressanta workshops Socialt program under konferensen Young Scholar Award, vilket är sponsrat av SVERD Keynote titles revealed Frans Mäyrä - Multidimensional Ludic Literacy: Diversity in Game Cultures Stefan Hrastinski - Diversifying e-learning Hanqin Qiu - The ...

Läs mer
/

EDEN 2017 Annual Conference: #EDEN17Registration, Workshops, Keynotes Jönköping, Sweden 13-16 June 2017 The conference is hosted by the Jönköping University in co-operation with Destination Jönköping and SADE, the Swedish Association for Open and Distance Learning and supported by the Jönköping City Council. Registration is open The EDEN Secretariat is taking care of the registration for the Annual Conference. The registration ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...