/

Rektorns Guldäpplerecept

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Sätt tydliga mål, skapa tid för förändring och utgå från det man själv vill lära sig. Det är några av framgångsfaktorerna för Amelie Wahlström i Karlstad, som i höstas tog emot Guldäpplet för sitt digitaliseringsarbete. Dessutom kan Facebook vara en hjälp att hålla kontakt med föräldrar och att rekrytera nya ...

Läs mer
/

ICDEs världskonferens hålls i år i Dublin, Irland under tiden 3-7 november 2019. Värd är Dublin City University (DCU) och National Institute for Digital Learning (NIDG). Temat i år är Transforming lifes and societies. Call for paper är ute nu och sista dagen är 1 mars. Läs mer om konferensen här ...

Läs mer
/

I dagarna presenterar Styr- och resursutredningen sina förslag om högskolans styrning och finansiering. En förändrad styrmodell måste möta arbetsmarknadens behov av kompetens på ett bättre sätt än idag. Då behöver samverkan mellan högskolan, kommuner och regioner vara i fokus. Utredningens förslag  presenterades 1 februari i tidagare Blogpost här på SVERDs ...

Läs mer
/

EUA: Ny rapport o pedagogisk utveckling

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

European Universities Association (EUA) har lanserat sin rapport om Continuous Development of Teaching Competences: Thematic Peer Group Report. Rapporten, är baserad på forskning genom fokusgrupper av experter inom området. Den beskriver ett antal utmaningar på flera nivåer, såväl  för lärosäten, myndigheter och till regeringar. Den för också  fram fyra rekommendationer. Läs mer ...

Läs mer
/

I september förra året  (208) tog Internetstiftelsen beslut om att sälja .SE Direkt. I oktober kungjorde Internetstiftelsen beslutet att sälja .SE Direkt och började ta emot anbud från olika intressenter. Efter en gedigen genomlysning av samtliga intressenter är nu processen klar och det blir svenska företaget Loopia som köper verksamheten. ...

Läs mer
/

Fredag den 1 februari överlämnar Styr- och resursutredningen sitt betänkande till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Därefter har utredningen en pressträff och presenterar sina förslag, Regeringens särskilda utredare Pam Fredman har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Nu lämnas ...

Läs mer
/

Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas satsning på digitalisering. Fokus på digital omställning och affärsverksamhet leder till en stadig marginalisering av yrkesrollen, visar ny forskning vid Göteborgs universitet. IT-budgetarna för världens företag har ökat konstant sedan ...

Läs mer
/

Trots att antalet anslagsfinansierade helårsstudenter har ökat tack vare det högre anslagsutnyttjandet, finns det plats för färre studenter i högskolan. Orsaken är att studenterna läser dyrare utbildningar och att staten under det senaste decenniet genomfört ökningar av den ekonomiska ersättningen per student inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap – de ...

Läs mer
/

Varför finns du i sociala medier?

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Att använda sociala medier är i dag en självklarhet för många – både privatpersoner och företag. För många är det dock oklart varför, i vilka medier och med vilka mål. Att kommunicera och marknadsföra sig i sociala medier kräver både strategi och engagerande innehåll. I Content Marketing Associations nya rapport ”The ...

Läs mer
/

  Ta din pedagogik till nästa nivå. Loops ger lärare möjlighet att skapa och dela innehåll med varandra. Innehållet paketeras i loopar; visuellt tilltalande, interaktiva kartor över kunskapsområdet du vill arbeta med. [embed]https://youtu.be/0SLZazscgp8[/embed] Läs mer här  

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...