svbaorig80

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning har årsmöte fre. 16 mars 2018

Fredag 2018-03-16, kl 10.00-12.00  Plats IRIS-gruppen Sveavägen 34, 111 34 Stockholm
Tag T-bana ( Uppgång Hötorget). (Se Karta nedan).
Anmälan via länk: https://doodle.com/poll/ws78t4m62h8by9kv

Tider:

10.00 Årsmöte

12.00 Lunch

13.00  Föredrag av Martin Linder Förbundsordförande Unionen
Digitaliseringsrådets arbete, digitalisering i samhället och framtidens arbetsmarknad.

14.30 Kaffe

16.00 Avslutning

Agenda Sverds årsmöte 2018

SVERD_Årsredovisning_2017_10

AGENDA

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens årsredovisning för 2017
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande och vice ordförande
 12. Val av övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter
 13. Val av ombud till möten med organisationer med vilka SVERD samarbetar, Val av internationell kontaktperso
 14. Styrelsens handlingsplan för 2018
 15. Fastställande av årsavgift
 16. Val av revisorer och två suppleanter för dessa
 17. Val av tre ledamöter till valberedningen
 18. Årsmötets avslutande

Karta plats för SVERD Årsmöte 2018
sveav34

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...