svbaorig80

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning har årsmöte fre. 17 mars 2017

Fredag 2017-03-17, kl 10.00-12.00  Plats Påhlmans Handelsinstitut Hagagatan 23 A vån. 4.    113 47 Sthlm
Tag T-bana Odenplan ( Uppgång Odenplan). (Se Karta nedan).
Anmälan via länk: http://doodle.com/poll/aiz7u8v4vi2k9f78

Tider:

10.00 Årsmöte

12.00 Lunch

13.00  SVERD och samarbetspartners.

14.30 Kaffe

16.00 Avslutning

Agenda Sverds årsmöte 2017

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens årsredovisning för 2016
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande och vice ordförande
 12. Val av övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter
 13. Val av ombud till möten med organisationer med vilka SVERD samarbetar, Val av internationell kontaktperson
 14. Stadgeändringar
 15. Förändring av namn för föreningen
 16. Styrelsens handlingsplan för 2017
 17. Fastställande av årsavgift
 18. Val av revisorer och två suppleanter för dessa
 19. Val av tre ledamöter till valberedningen
 20. Årsmötets avslutande

Karta plats för Årsmöte 2017

kartapåhlmhi

 

påhlmans2

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...