Arkiv för kategorin ‘Uncategorized’

Välkommen att anmäla dig till konferensen   Nu är anmälan öppen till Nya Vägar-konferensen 2020. Konferensen hålls på Gränsö Slott i Västervik 13-14 maj, med välkomstkväll 12 maj.   Mer information om konferensen hittar du här: http://nyavagar.se/konferens/ Direkt till anmälningssidan: http://nyavagar.se/anmalan-2/   Väl mött i Västervik 13-14 maj! Arrangörer: Nya Vägar Campus Västervik Högskolan Väst Medarrangörer: Vinnova Linneuniversitetet FEI–Företagsekonomiska  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget starta en dialog och samverkan mellan berörda aktörer med bäring på verksamhet avseende digital spetskompetens, i syfte att öka tillgången till detsamma samt så långt det är  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

World Economic Forum har gett ut ett dokument om utvecklingen av utbildning 4.0 i grundskolor och gymnasier. Gamla nya eller dolda politikbomber, diskuteras. Läs mer här “Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution” outlines a new framework for defining quality education in the new economic and social context  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

UKÄs rekommendationer  och bedämningar  redoviar vidare att de menar att: …den högre utbildningens kvalitet skulle stärkas om det fanns en nationell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. En gemensam strategi skulle kunna ge riktning och sätta upp mål för universitet och högskolor och därigenom verka som en samlande kraft för sektorns eget arbete. Det ligger emellertid  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Hur kan vi – gemensamt och var för sig – och utifrån de roller vi har bidra till ett systematiskt, långsiktigt och hållbart pedagogiskt utvecklingsarbete för studentens lärande och för en högre utbildning som håller hög kvalitet? Läs mer här från UKÄ Detta är UKÄs bedömningar och förslag: Om våra bedömningar och förslag Satsa på  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

CSEDU 2020

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

SVERD  är för fjärde året i rad mediapartner för CSEDU. Det är fortfrande tid att sända in bidrag för konferensen i Prag 2020. CSEDU 2020 will provide an overview of current technologies as well as upcoming trends, and promote discussion about the pedagogical potential of new educational technologies in the academic and corporate world. CSEDU  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Innovating Pedagogy 2020

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Den 8 januari 2020, släpptes den senaste rapporten i Open University, UK årliga serie som utforskar nya former av undervisning, lärande och bedömning för en interaktiv värld, för att vägleda lärare och beslutsfattare i produktiv innovation. Läs mer här Current themes Artificial intelligence in education Posthumanist perspectives Learning through open data Engaging with ethics Social  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

MYH-Fler utbildningsplatser i hela landet

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 416. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 000 platser totalt och 11 600 med start redan 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu närmare 110 000 utbildningsplatser. Läs mer här Malin Påhls Hansson, Expert  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Skolverket om digtala prov

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket. Läs mer här

Kategorier: Uncategorized

Det digitala och innovativa Sverige

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Regeringen gav i november 2019 Svenska institutet (SI) i uppdrag att genomföra en förstudie om ett ”digitalt showroom”, ett utställningskoncept som marknadsför och sprider det digitala och innovativa Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020. – Sverige är EUs mest innovativa land. Ett showroom kan bidra till att marknadsföra Sverige internationellt,  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...