Arkiv för kategorin ‘Uncategorized’

VTT-TOOLBOX ERASMUS+ Projekt

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

SVERD var partner i det nyligen avslutade EU projektet  ERASMUS+ Virtual Teachers Toolbox (VTT-BOX). Projektet genofördes udner 2017-2019 och avslutades 30 september 2019. Men som bukligt har man 2 månader därefter för att avsluta allt samt att skriva slutrapporten.  Alla produkterna finns tillgängliga via hemsidan att använda som OER med CC BY SA. De finns  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

SVERD var partner i det nyligen avslutade EU projektet  ERASMUS+ Technical Innovation in Blended Learning (TIBL). Projektet genofördes udner 2017-2019 och avslutades 30 september 2019. Men som bukligt har man 2 månader därefter för att avsluta allt samt att skriva slutrapporten. I korthet utvecklades en MOOC, eller snarare en ”self paced” kurs, en toolbox för  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

AR och VR exploderar

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Marknaden för augmented och virtual reality kommer 2020 att värderas till 18,8 miljarder dollar. Det är en ökning gentemot 2019 med 78 procent. Läs mer här

Kategorier: Uncategorized

Sundsvalls smarta skola

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

På Skönsmons skola använder elever numera chromebooks, Google Classroom och interaktiva tv-skärmar. Förändringen har gett ökat elevengagemang och ska förhoppningsvis minska lärarnas administration. Läs mer här – Ingen elev kan säga att han eller hon missat en läxa på grund av sjukdom, tandläkaren eller dylikt, därför att nu finns alla uppgifter i Google Classroom som eleverna  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Uppgraderad utbildning

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Med stöd från Vetenskapsrådet kan tio svenska lärosäten nu utveckla arbetet med att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala teknologier. Investeringen i forskarskolan Upgrade ligger väl i led med regeringens strategi för skolans digitalisering. Läs mer här Regeringens strategi för digitalisering av svenskt skolväsende ställer höga krav på alla som arbetar med och forskar  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

KTH:s snabba igenkänning

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Ett startupföretag från KTH har byggt världens snabbaste verktyg för bildigenkänning. Det uppges vara tio till tjugo gånger snabbare än konkurrenters alternativ. Läs mer här

Kategorier: Uncategorized

Datorn rättar proven

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar. Läs mer här. – Digitaliserade nationella prov bidrar till ett mer likvärdigt, rättssäkert och lätthanterligt system för bedömning och betygssättning. Genom att en större del av proven rättas automatiskt minskar  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

SKL byter namn

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Sveriges kommuner och landsting byter namn till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Beslutet fattas under SKL:s kongress och förändringen börjar gälla direkt. Läs mer här Alla landsting har från den 1 januari 2019 blivit regioner med ansvar för den regionala utvecklingen. För att spegla den förändringen byter Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nu begreppet landsting  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Högskolan Halmstad söker en professor i digitalt lärande med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, avdelningen för lärande. Läs mer här

Kategorier: Uncategorized

Vinnova beviljar finansiering av Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech. Testbädden skall utveckla skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande. Kostnader för projektet omfattar 14 miljoner, varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner där återstående finansieras av tio huvudmän och branschen. Anna  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...