Arkiv för kategorin ‘Uncategorized’

SVERDs Ordförande Ulf Sandström och V Ordförande  Ebba Ossiannilsson deltar på ICDEs World Conferens om Online Learning, ”Teaching in a Digital Age —Re-thinking Teaching & Learning” Toronto, Kanada 16-19 oktober 2017. Läs mer om konferensen och programmet här. SVERD deltar i flera av ICDE Kommitter ICDE Operational Network BOLDIC ICDE Focus Points on Quality ICDE OER Advocacy Committee Denna committee  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

SVERD och REK har tillsammans skrivit en debattartikel i CS Computer Sweden En nationell digitaliseringsstrategi är inte tillräckligt. Det krävs en kraftsamling på bred front, och vi vill bidra med vår kompetens för att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, skriver företrädare för Riksorganisationen för e-kompetens och Svenska Riksorganisationen för  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Programmet för ”the ICDE World Conference on Online Learning” är mångfacetterat och innehåller tema som ”applications of technology, quality assurance, and presentations of new applications and models” Fem huvudspår fokuseras Emerging Pedagogies and Designs for Online Learning Expanding Access, Openness and Flexibility Changing Models of Assessment New Delivery Tools and Resources for Learning Re-designed Institutional  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

International Council for Open and Distance Education (ICDE) startar idag sin globala 3 dagars konferens i Toronto med 1 400 delegater från 95 olika länder.  Temat är Teaching in a Digital Age — Re-thinking Teaching & Learning. SVERD samarbetar med ICDE när det gäller nätverket ICDE ON Boldic läs mer här. Se video med välkomsttal från Mrs Deb  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Utbildningsutvecklare från hela landet samlades på SVERDs Höstkonferens ”Digitalisering och Flexibelt lärande ”den 13 oktober på Saturnus konferens i Stockholm. Man samlades för att lyssna på talare från Almega, Vinnova, SKL , TCO och Högskolan i Gävle och att diskutera aktuella frågor om digitalisering och flexibelt lärande. Aktuella frågor var , om digitalisering är valbar,   [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) ”Digitalisering och flexibelt lärande” Inbjudan till SVERDs Höstkonferens fredag den 13 okt. kl 10.00-16.00 Plats: Saturnus konferens Hornsg. 15 i Stockholm (T-bana Slussen). Pris: medlemmar 600 SEK , ( ej medlem 800 SEK). Anmälan längst ned på sidan ! ( max 50 platser ) Program: Ladda ner program här 09.30  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

På konferensen Högskola Yrkeshögskola på N:a Latin i Stockholm den 11 okt anordnad av SUHF och MYH berättade Gd Thomas Person vid MYH att efter avslutad Yrkeshögskoleutbildning har 91% ett arbete efter 1 år. Många ser YH som en arbetsmarknadsutbildning utan att tänka på att yrkeshögskolan har antagning och är en del av svenskt utbildningsväsende. MYH  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Lars Göran Karlsson som arbetar med kvalitetsutveckling på Folkhögskolornas Service Organisation FSO går in på rektor Lars Forsmark Västerås Folkhögskolas mandat i SVERD styrelsen. Se länk https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/fso/kontakta-oss/personal/ Vi hälsar Lars Göran varmt välkommen till SVERD styrelsen och han axlar den viktiga rollen att representera Folkbildningen i SVERD styrelsen. SVERD startade redan 1984 och är den enda riksorganisationen för flexibelt lärande som verkar över alla  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

  Under våren 2017 hade ICDE, the International Council  for Open and Distance Education en öppen utlysning till forskare om att skriva deras Insight Paper nr 3 om BLENDED LEARNING.  I hård internationell konkurrens fick SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson uppdraget. Rapporten ska lanseras på ICDEs Världkonferens i oktober 2017, Toronto, Canada. I samband med  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna  [ Read More ]

Kategorier: Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...