Arkiv för kategorin ‘TidigareSVERDnytt’

När lärare lär lärare

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed. – Vi frågar lärare vilka de söker sig till för att få professionell hjälp i sitt lärande,  [ Read More ]

Khan Academy-4th industrial revolution

Publicerad av Ebba Ossiannilsson 0 Kommentarer

Grundaren av online-learning not-for-profit Khan Academy, Sal Kahn delar sina insikter om AI och vad det betyder för utbildning. Läs mer här Beyond the Industrial Revolution education model: Sal Khan on training and skills in the 21st century

SVERDnytt nr 1 -2015

Publicerad av admin 0 Kommentarer

Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, kl. 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet Alastair Creelman, Moderator,  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

SVERDnytt nr 3. 2014

Publicerad av admin 0 Kommentarer

  nr 3 oktober 2014 Innehåll: 1. Ordförande har ordet 2. Högskolans kursutbud, MOOC och examina Lars Haikola UKÄ 3. YH-myndigheten inför 2020 Johan Blom YH 4. Folkbildningens flexibla lärande Britten Månsson Wallin Folkbildningsrådet 5. Nominerade till Boldic Award 2014 6.Legala handboken 7. Om Sverd 8.Reflektion SVERD fyller 30 år. 9. Program SVERDs Höstkonferens ”Lärande i  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2014 det digitala nyhetsbrevet från Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Webbadress nytt.sverd.se  Sverds höstkonferens ”Lärande i förändring” äger rum den 23 Oktober i Stockholm. Inbjuden är utredare och Gd Lars Haikola Universitetskanslersämbetet. Han har fått regeringens uppdrag att utreda Högskolans kursutbud. Vi ställde frågan – Vad vill ni berätta om på Sverds Höstkonferens ”Lärande i  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Lars Haikola Gd UniversitetskanslersämbetetUniversitet och högskolor i Sverige ansvarar själva för vilka utbildningar lärosätet ska erbjuda och hur de ska läggas upp. Detta är i grunden en bra princip, men det finns behov av att se över utbildningsutbudet på nationell nivå för att få en sammanhållen bild skriver regeringen. Man ska se över sommarkurser och  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Johan Blom utbildningsdirektör Yrkeshögskolemyndigheten Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat hundratals distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Tonvikten ligger på hälso och sjukvård, ekonomi och försäljning och teknik och tillverkning. När SVERD ringer upp Johan Blom avdelningschef Utbildningsavdelningen på Yrkeshögskolemyndigheten och frågar om de just nu gör en satsning på distansutbildningar – är svaret att YH myndigheten bedömer helheten och bra  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Britten Månsson-Wallin gen sekr Folkbildningsrådet Digitaliseringen innebär ett ökat behov av folkbildning Vad innebär digitaliseringen av samhället för folkbildningsarbetet och för demokratin? Det är en av frågorna som ställs i dokumentet Folbildningens Vägval och Viljahttp://www.folkbildning.se/Folkbildning/vagval–vilja/ Dagens utveckling mot professionalisering, specialisering och fragmentisering kan skapa vilsenhet hos många. Det finns ett ökat behov hos människor –  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Nominerade projekt för BOLDIC AWARD 2014       1 English Language for Mechanical Engineers Lithuania http://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=625(login vgtuguest same pw) 2 eDidaktikum proposal Estonia http://www.edidaktikum.ee 3 Elearning for driver training_proposal Estonia http://www.teooria.ee 4_Learning games and virtual environments Finland http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/engl 5 Innobank_Finlandhttp://www.innopankki.fi 6. Systech_learning_Finlandhttp://www.systechlearning.fi 7. E_train_proposal_Denmark_www.nolco.net E-train: basics of e-learning for managers in adult education 8 Norwegian  [ Read More ]

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Margareta Hellström KTHProjektledare för Legala handboken 2.0 E-post: mhel@kth.se Den digitala versionen av Legala handboken finns ute nu för testkörning. Kontakta Margareta Hellström för frågor och förbättringsförlag. http://www.legalahandboken.se

Kategorier: TidigareSVERDnytt

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Det Padagogiska hjul

The Padagogy Wheel by  Allan Carrington, see more below, is already translated ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...