Ännu en av av de 73 punkterna i regeringens januariavtalet har prickats av. Det gäller central rättning av skolans nationella prov. Digitaliserade nationella prov, som rättas centralt, blir snart verklighet. Men för att det också ska leda till mer rättvisa betyg så måste provens utformning ses över. Som Sveriges Radio Dagens Eko tidigare rapporterat kommer skolans nationella prov att digitaliseras under nästa år. Pengar finns redan avsatta i budgeten till det för 2020. Då hoppas man slippa problemen med pappersversioner av proven som hamnar på avvägar före provtillfället – något som skett flera gånger.
Sveriges Radio

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...