Vår uppfattning är att det finns möjligheter för vuxenutbildningsenheten att fortsätta utveckla och stärka
sin samverkan med näringslivet skriver konsultföretaget Deloitte i en rapport gällande vuxenutbildningen i Jönköpings kommun.

Utgångspunkten i undersökningen var – Om Jönköpings kommun har en tillfredställande styrning och ledning avseende vuxenutbildningen?

Några rekommendationer som kan vara av generellt intresse är :

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunen att :
• Tillse att vuxenutbildningsenhetens uppdrag dokumenteras.
• Fastställa verksamhetsmål med tydliga målvärden för vuxenutbildningen.
• Vidta åtgärder för att öka andelen elever med godkända betyg inom kärnämnena
(engelska, matematik och svenska) på gymnasienivå.
• Vidta åtgärder för att öka andelen elever med godkända
betyg inom SFI.
• Effektivisera sitt uppföljnings- och utvärderingssystem.
• Undersöka vilka möjligheter som finns för att fortsätta utveckla och stärka samverkan mellan
vuxenutbildningsenheten och näringslivet.

Läs hela rapporten här:

 

 

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...