NY

UNESCO OER Rekommendation officiellt signerad juni2020

Så är det officiella dokumentet om UNESCO OER rekommendation signerat och sänt till To Ministers responsible for relations with UNESCO (Juni, 2020) Läs mer här Ref.: CL/4319 Subject: Certified Copy of the Recommendation on Open Educational Resources (OER) The...

Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans verksamhet som varit hårt belastad och ställt om till nya arbetssätt på mycket kort tid. Universitetskanslersämbetet får nu i uppdrag att följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet med anledning av de...

Att lära på avstånd

En  ny studie från Skolforsknigsinstitutet, läs mer här Ett huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas att studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med...

EDEN Annual Conference 2020 genomfördes online

EDENs årliga konferens i juni 2020 genomfördes helt online. EDEN EC tog tidigt beslut mitt under rådande Covid-19 pandemi att EDEN Ställer inte in, utan EDEN ställer om. Vem kan göra en virtuell konferens om inte den största organisationen i Europa European e-Learning...

Stöd till utbildningsanordnare i fråga om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning.De tog härmed första steget i det regeringsuppdrag Myndigheten för yrkeshögskolan fått för att ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som...

Olycklig låsning i frågan om fjärr- och distansundervisning

Nyligen publicerade Per-Arne Andersson (SKR) på sin Skolblogg ett inlägg om missuppfattningar kring distansutbildning. SVERD har kommenterat den artikeln med att vi ser dagligen att det går att uträtta en hel del jobb på distans med hjälp av datorkommunikation och då...

EC Digital economy and society, Education and training

Den 18 juni kom Europeiska Kommissionen ut med EC Digital economy and society, Education and training. Läs mer här Det för en unik möjlighet att deltaga i den här konsultationen och enkäten kommer att vara tillgänglig på de officiella EU språken. Idag på EDENs årliga...

SVERDs Ordförande Ulf Sandström EDEN FELLOW

SVERDs ordförande Ulf Sandström  var nominerad till EDEN Fellow (av EDEN Styrelseledamot Ebba Ossiannilsson). På EDENs styrelsemöte den 19 juni, EDEN Executive Committee, beslutades att alla de nominerade skulle erhålla EDEN Fellowship och EDEN Senior Fellowship 2020....

Pass på distans

Identifiera dig digitalt och på avstånd. Nets Passport Reader tar med en app bort gapet mellan fysiska ID-handlingar och digital identifiering. – De nordiska länderna är långt framme när det gäller användning av digital identifiering, både inom offentlig och privat...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Länkar

Coster
Hjälpmedel för att räkna på kostnaden av olika multimediala produktioner. Coster är resultatet av ett Minerva-projekt.

Curso de sueco
Curso de sueco är en utbildning för spansktalande att lära sig lite av det svenska språket. Upphovsmän är Urban Sikeborg och Sebastián Núnez.

Distance Education at a Glance
Denna sida presenterar valda delar ur Dr. Willis’ böcker, Distance Education – Strategies and Tools och Distance Education – A Practical Guide. Syftet är att ge lärare, studenter m fl förståelse för vad distansutbildning är. Sidan är en tjänst från Engineering Outreach, University of Idaho.

FATHOM
En interaktiv kunskapssajt som ger kunskap i sin bredaste form; lektioner av framstående akademiker, referenslitteratur, intervjuer och dokument med hjälp av ny mediateknologi. FATHOM drivs att ett antal universitet, institutioner och förlag: Columbia University, London School of Economics and Political Science, Cambridge University Press, The British Library, Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History, The New York Public Library.

FilmSound
En resurssajt för ljudläggning av film med inriktning mot ljudeffekternas dramatiska funktion. Det finns även en undersektion om mediapedagogik.

Flexibelt lärande
Högskolan i Kalmars webbplats om flexibelt lärande som innehåller reportage om goda exempel, konferensrapporter, verktyg, interna kursutvecklingsprojekt, information för studenter.

Funderstanding
Artiklar, recensioner etc. om inlärning mm.

Förlag hos Danmarks pedagogiska universitet
Här finns böcker om hur IT kan användas i utbildningen men också artiklar skrivna hos Danmarks pedagogiska universitet.

Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Här finns råd och tips om hur man utformar webb för funktionshindrade. Bra länksamling.

ICoN – Italian Culture on the Net
ICoN är ett konsortium bestående av 23 italienska universitet med syfte sprida den italienska kulturen. På sin hemsida erbjuder ICoN kurser i italienska och italiensk kultur, museum mm.

Kollegiet
Webbplatsen Kollegiet har skapats av KK-stiftelsen och syftar till att vara en mötesplats som också nås via Skolverkets webbplats Skoldatanätet. Här presenteras erfarenheterna från KK-stiftelsens skolsatsning.

Kunskapskanalen
Kunskapskanalen är en reklamfri temakanal som startats av SVT och UR – Utbildningsradion. Kanalen samarbetar med nättjänsten ”Fråga biblioteket”.

Kursnavet
En kursbank på internet med fritt innehåll tillgängligt för alla. Kursnavet är en sökbar databas på internet med digitala lärresurser som går att använda ett och ett eller tillsammans med andra lärresurser.Tjänsten tillhandahålls av E-akademin i Härnösand sedan oktober 2008.

www.opensnh.se

Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, är en samverkansorganisation mellan Högskolan i GävleMittuniversitetet och Utbildningsradion. Målet är att Att gemensamt utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för nätbaserad utbildning. Genom UR:s medverkan nyttja tv-och radiomedierna för kursinslag, rekrytering och marknadsföring. Genom att utveckla större flexibilitet i fråga om kursstart och studietakt samt större möjligheter till tillgodoräknande ges studenterna större tillgänglighet till kursutbudet.

Pedagogiska Centralen
Pedagogiska Centralen, en paraplyorganisation för pedagogisk utveckling, support mm till alla skolformer i Malmö stad.

Referensboken
Förteckning över referenslitteratur, uppslagsverk, ordböcker mm.

Resurscentrum för språk
På resurscentrum.nu finner du en bank med språkövningar, projektarbeten och interaktiva uppgifter för lärare och studerande.

SHARE – studion för kunskapsdelande
Interaktiva institutets forskningsstudio SHARE, dvs studion för kunskapsdelande.

Studera.nu
Sök högskoleutbildning på distans

UR
UR – Utbildningsradion producerar och sänder utbildningsprogram i tv, radio och på webben för alla nivåer från förskola till högskola.

www.utbildning24.com
Sök distansutbildningar via www.utbildning24.com

www.utbildningssidan.se
Sök distansutbildingar, kurser, få studievägledning, hitta studentrabatter m.m.

 

Video Streaming: A Guide for Educational Development
Click and Go Video have produced a free guide to give aid through the decisions and processes needed to produce good learning and teaching video that is suitable for broadcasting on the web.

Yrkeshögskolan.se
Sök distansutbildningar via yrkeshögskolan.

 

 

Share This