NY

MYH Inspelning från webbinarium om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube. På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie...

UNESCO OER Rekommendation officiellt signerad juni2020

Så är det officiella dokumentet om UNESCO OER rekommendation signerat och sänt till To Ministers responsible for relations with UNESCO (Juni, 2020) Läs mer här Ref.: CL/4319 Subject: Certified Copy of the Recommendation on Open Educational Resources (OER) The...

Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans verksamhet som varit hårt belastad och ställt om till nya arbetssätt på mycket kort tid. Universitetskanslersämbetet får nu i uppdrag att följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet med anledning av de...

Att lära på avstånd

En  ny studie från Skolforsknigsinstitutet, läs mer här Ett huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas att studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med...

EDEN Annual Conference 2020 genomfördes online

EDENs årliga konferens i juni 2020 genomfördes helt online. EDEN EC tog tidigt beslut mitt under rådande Covid-19 pandemi att EDEN Ställer inte in, utan EDEN ställer om. Vem kan göra en virtuell konferens om inte den största organisationen i Europa European e-Learning...

Stöd till utbildningsanordnare i fråga om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning.De tog härmed första steget i det regeringsuppdrag Myndigheten för yrkeshögskolan fått för att ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som...

Olycklig låsning i frågan om fjärr- och distansundervisning

Nyligen publicerade Per-Arne Andersson (SKR) på sin Skolblogg ett inlägg om missuppfattningar kring distansutbildning. SVERD har kommenterat den artikeln med att vi ser dagligen att det går att uträtta en hel del jobb på distans med hjälp av datorkommunikation och då...

EC Digital economy and society, Education and training

Den 18 juni kom Europeiska Kommissionen ut med EC Digital economy and society, Education and training. Läs mer här Det för en unik möjlighet att deltaga i den här konsultationen och enkäten kommer att vara tillgänglig på de officiella EU språken. Idag på EDENs årliga...

SVERDs Ordförande Ulf Sandström EDEN FELLOW

SVERDs ordförande Ulf Sandström  var nominerad till EDEN Fellow (av EDEN Styrelseledamot Ebba Ossiannilsson). På EDENs styrelsemöte den 19 juni, EDEN Executive Committee, beslutades att alla de nominerade skulle erhålla EDEN Fellowship och EDEN Senior Fellowship 2020....

Pass på distans

Identifiera dig digitalt och på avstånd. Nets Passport Reader tar med en app bort gapet mellan fysiska ID-handlingar och digital identifiering. – De nordiska länderna är långt framme när det gäller användning av digital identifiering, både inom offentlig och privat...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Handlingsplan 2018

sverd_logga_orig100dpi

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)

 

 

SVERDs – Handlingsplan – 2018

Allmän inriktning, syfte, mål och målgrupp

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) har till huvuduppgift att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning, distansutbildning, transformerat lärande och den digitala transformeringen relaterat till lärande, samt e-lärande.

SVERD är representerade såväl av statlig, kommunal som privat verksamhet avseende såväl den formella som det informella lärandet. SVERD har också medlemmar inom forskningssamhället och från myndigheter.

Vidare har SVERD till uppgift att främja kunskapen om öppet omformat lärande, digital innovation, samt lärande i digitala miljöer och genom sociala medier, samt andra öppna mötesplatser och lärandemiljöer, såsom öppna lärrresurser (OER) och Massive Open Online Courses (MOOCs). SVERDs huvuduppgift är också att främja och vidga kunskapsområdet inom Technology Enabled Learning (TEL), i allmänhet och i synnerhet.

Verksamhetsberättelsen för SVERD ska återspegla uppföljning av handlingsplanen.

 

SVERD skall…

aktivt följa och omvärldsbevaka den nationella och internationella utvecklingen inom området

▪ initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar

▪ skapa öppna mötesplatser genom att bl a anordna konferenser, webinarer och seminarier

▪ främja nationellt och internationellt utbyte och samarbeten

▪ stimulera kunskapsuppbyggnad inom området

▪ medverka till områdets omvärldsbevakning och utveckling i beslutande organ

▪ samverka med andra aktörer nationellt, tex Riksorganisationen för e-kompetens (REK), Vuxenutbildning i samverkan (VIS), Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS), Digidel, Rektorsakademien i utveckling (RAU), EdTechSweden Industry

▪ samverka med andra aktörer internationellt, ex BOLDIC, EDEN och ICDE

▪ medverka i såväl International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC) och International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

▪ vara delaktig i den allmänna samhällsdebatten  inom området

▪ vara proaktiv i  projekt och disseminering

▪ medverka till nationell och internationell bevakning och utveckling

▪ i den mån det är aktuellt medverka till att besvara remisser och bidra med expertkompetens inom området

▪ vara aktiv med aktuella inlägg och debatter via SVERDs hemsida, samt i SVERDnytt och i sociala medier som tex Facebook och Twitter

▪ vara aktiv i EDEN årliga konferens i Jönköping, Sverige 2017, där SVERD har en förkonferens,med aktuella aktörer inom området i ett svensk/nordiskt perspektiv (dag 0 den 13 juni 2017)

▪ lämna in bidrag till konferenser, tex EDENs årliga konferens i Jönköping, Sverige 2017, samt till Computer Supported Education (CSEDU) (LIST projektet)

▪ stimulera och stödja styrelsearbete i tex EDEN, där en av SVERDs styrelsemedlemmar representerar SVERD, men också i andra sammanhang där SVERDs styrelsemedlemmar representerar SVERD, tex International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC) och International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

▪ hålla två årliga konferenser, ett är årsmötet, den andra är höstkonferensen

▪ några gånger per termin hålla webinarer med inom området aktuella områden och talare

▪ sprida information till och från International Council for Open and Distance Education (ICDE Newsletter)

▪ årligen deltaga i OpenEdWeek

 

Vidga samarbetet med andra aktörer inom distansutbildningsområdet

Samarbete ska ske såväl fysiska möten som online-möten.

 

Projektverksamhet

SVERD ska satsa på nationell och internationell projektverksamhet, några exempel:

Boldic-Nordplus horizontal, Nordiska Ministerrådet

Mobile learning LæringsIndhold til Smartphone og Tablet (LIST), Nordiska Ministerrådet

International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC)

International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

Virtual teachers toolbox (VVT), EU projekt

Teacher Innovation in blended learning (TIBL), EU projekt

 

Kansliet

Har till uppgift att sköta medlemsregister, bokföring och ekonomiadministration.

Inriktningen är att eftersträva fortsatt låg kostnad för SVERD kansliet.
Arbetsgrupper:

1. Medlemsvård

Fokus på medlemsvård och medlemsvärvning skall ske under 2017

2. Strategisk påverkan

Remissvar till utredningar och svara på debattinlägg. Utredningen Fjärrundervisning i skolan.

MOOCs utredningen, Digitaliseringskommissionen- Kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen etc.

3. Webbgrupp
Utveckla hemsidan
En webbgrupp bildas och medlemmar i den erhåller publiceringsrätt på sverd.se.

4. Konferensgrupp

Egna SVERD konferenser
Årskonferens, Höstkonferens och webinarer
Genomföra en höstkonferens 2017.
Hålla ett webinar under “Open education week”

Externa konferenser och samarbeten
Deltaga i Vuxenutbildningsdagen på Almedalen och EDEN 2017.

5. SVERDnytt Digitalt nyhetsbrev.

Att ge ut 2 tryckta medlemstidningar per år och 4 digitala nyhetsbrev.
// Handlingsplan antagen vid årsmöte 170317 på Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm.

 

 

Share This