sverd_logga_orig100dpi

 

 

 

SVERDs – Handlingsplan – 2016

Allmän inriktning, syfte, mål och målgrupp
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) har till huvuduppgift att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning, distansutbildning och e-lärande.

SVERD skall…

  • initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar
  • skapa öppna mötesplatser genom att bl a anordna konferenser och seminarier
  • främja internationellt utbyte och samarbetestimulera kunskapsuppbyggnad inom området
  • medverka till områdets bevakning och utveckling i beslutande organ

Vidga samarbetet med andra aktörer inom Distansutbildningsområdet
Såväl fysiska träffar som virtuella möten.

Projektverksamhet
SVERD kommer att satsa på nationell och internationell projektverksamhet nu när vi har mer kraft internt.
Boldic-Nordplus horizontal , Mobile learning LæringsIndhold til Smartphone og Tablet (LIST)
, ICDE ON Boldic node

Arrangera en studieresa 2016.

Kansliet
Har till uppgift att sköta medlemsregister, bokföring och ekonomiadministration.
Inriktningen är att eftersträva fortsatt låg kostnad för SVERD kansliet.

Medlemsvård
Fokus på medlemsvärvning skall ske under 2016

Arbetsgrupp: Medlemsvård

Strategisk påverkan
Remissvar till utredningar och svara på debattinlägg . Utredningen Fjärrundervisning i skolan.
MOOCs utredningen, Digitaliseringskommissionen- Kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen etc.

Utveckla hemsidan
En webbgrupp bildas och medlemmar i den erhåller publiceringsrätt på www.sverd.se.
Arbetsgrupp: Webbgruppen

 

Höstkonferens och webinarer
Deltaga i Vuxenutbildningsdagen på Almedalen, , MOOCs in Scandinavia 2016 och EDEN 2016.
Genomföra en höstkonferens 2016 med MOOCs som programpunkt.
Hålla ett webinar under “Open education week”
Arbetsgrupp: Konferensgruppen

 

SVERDnytt Digitalt nyhetsbrev.

Att ge ut 2 tryckta medlemstidningar per år och 4 digitala nyhetsbrev.
Möjliggöra arvodering av skribenter till SVERDnytt.
Arbetsgrupp: SVERDnytt

 

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...