eden100

SVERD är medlem i EDEN för att dela erfarenheter och samarbeta med övriga distansutbildare inom EU.

Det handlar om ny forskning, stärkta nätverk och projektskapande aktiviteter inom området ODL Open and distance learning som stöds av EDEN nätverket.

Representant i EDEN från Sverige är Ebba Ossiannilsson SVERDs vice ordförande. Hon valdes in i styrelsen på EDEN konferensen 2015 i Barcelona.

Den årliga EDEN konferensen sker den 14-17 juni i Budapest.

EDEN-hirlevvel-12_450pxl

http://www.eden-online.org/2016_budapest/

Om EDEN på engelska

The European Distance and E-Learning Network exists to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond.

With more than 200 institutional members and over 1200 members in the Network of Academics and Professionals (NAP), EDEN assists a wide range of institutions, networks and individuals to become involved in professional information and networking activities. It does so through the organisation of acknowledged European conferences, its publications and information services, and by taking an active role in a wide range of important EU projects. EDEN has also proved successful with thematic activities such as the Open Classroom Working Group (school level distance education), and by contributing to, and promoting, ‘cutting edge’ research in the field. In addition, EDEN has also provided extensive secretarial support to the European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL).
Link to EDEN webpage

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...